Blog

Adaptacija deteta na vrtić

Priča o adaptaciji deteta na vrtić je aktuelna tema među roditeljima koji pripremaju dete za polazak u vrtić, ali i tzv. ,,blogerima'', koji ovu temu naširoko obrazlažu, o njoj pišu i govore.
Porodica je, u savremenim uslovima, osnovna ćelija društva i kao takva za dete predstavlja najuži krug socijalizacije. Najbliži, najprivrženiji i prvi kontakt dete ostvaruje sa majkom, a zatim se on širi i na ostale članove porodice.

Pročitaj više

Društveno okruženje kao element pripreme za školu

Pored porodice i predškolske ustanove, koje čine dva važna faktora pripreme za polazak u školu, postoji i treći, a to je društveno okruženje. Ono predstavlja sredinu u kojoj se dete razvija i raste. Ova tri faktora funkcionišu kao simbioza i ne mogu isključivati jedan drugog, već su međusobno povezani i isprepletani i zajedno čine jednu celinu.

Pročitaj više

Predškolska ustanova kao faktor pripreme za polazak u školu

Porodica je prvi i osnovni faktor u pripremi deteta za polazak u školu i zato je veoma značajna. Istraživanja potvrđuju ovu hipotezu, tj. pokazuju da vaspitno-obrazovni uticaj porodice ima veliki značaj, što dovodi do zaključka da institucije ne mogu potpuno zameniti porodicu. Međutim, treba imati na umu da savremena porodica nije u stanju da obezbedi sve neophodne uslove za razvoj svojih mališana. Dete od rođenja pa do polaska u školu prolazi kroz period burnog i intenzivnog razvoja kako mentalnog tako i fizičkog, emocionalnog i socijalnog. To je period razvoja u kojem je potrebna više, adekvatno izabranih, podsticaja.

Pročitaj više

Porodica kao faktor pripreme za polazak u školu

Porodica je osnovna ćelija društva i predstavlja najbolju sredinu za rast i razvoj mladih generacija. Još od davnina, porodica je održala svoju važnost i do danas. Međutim, razvoj društva i promenjeni odnosi u društvu doveli su i do promene u samoj porodici koja će se najviše odraziti na obrazovanje mladih naraštaja. Da bi obezbedili porodicu, roditelji, najčešće oba, nalaze posao i odsustvuju od kuće, nekad i više od osam časova.

Pročitaj više

Pokazatelji spremnosti za polazak u školu

Kao osnovni pokazatelj spremnosti za polazak u školu uzima se kalendarski uzrast koji nije uvek garancija da je dete zaista spremno za polazak u školu. Kao osnovni razlog za to navodi se da se svako dete samo po sebi individualno razlikuje prema svojim intelektualnim sposobnostima, interesovanjima, emocionalnom i socijalnom stepenu zrelosti.

Pročitaj više

Predškolski uzrast

Predškolski uzrast predstavlja period dečijeg života pre polaska u školu. Ovaj period može se podeliti na mlađi (uzrast od 3 do 4 godine), srednji (uzrast od 4 do 5 godina) i stariji (uzrast od 5 do 6 godina tj. do polaska u školu).

Pročitaj više

Petogodišnje dete

U ovom potperiodu dete nastavlja dalji fizički razvoj, postaje sve više i teže. Ono je na ovom uzrastu već dosta spretno pri upotrebi pribora za jelo, oblačenju, svlačenju i drugim motornim veštinama. Telesni razvoj doprinosi kvalitativno novim osobenostima motornog razvoja i ovladavanju novim motornim veštinama.

Pročitaj više

Razvoj četvorogodišnjeg deteta

Rano detinjstvo je period kada dete postaje samostalnije, ispoljava veći nivo tolerancije pri odvajanju od roditelja, obavlja svakodnevne aktivnosti i polako preuzima brigu o sebi. Razvojni psiholozi, u izučavanju ranog detinjstva, stavljaju akcenat na:

Pročitaj više

Trogodišnje dete - karakteristike uzrasta

Dan trogodišnjeg deteta, koje je stalno u pokretu i aktivno, zna da bude naporan i iscrpljujuć. Dete ovog uzrasta je spretno, verbalno se dobro služi, radoznalo je, maštovito i fizički aktivno. Značajnu ulogu u ovom periodu ima društveni i emocionalni razvoj.

Pročitaj više

Dete uzrasta 1-2 godine: šta treba da znate?

Prva i druga godina života predstavljaju period intenzivnog razvoja. Dete počinje da hoda, priča, pokazuje emocije, istražuje svoje okruženje i izražava svoja interesovanja.

Pročitaj više

Prednost male vaspitne grupe

Poznato je da u državnim vrtićima broj dece u vaspitnoj grupi često prelazi zakonom propisan broj. Najveći problem pored velikog broja dece je i manjak vaspitača koji radi u grupi. Prema zakonu o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, član 30, broj dece koji se može upisati u vaspitnu grupu prvenstveno zavisi od uzrasta dece.

Pročitaj više

Muzika i ples za bolji svet

Muzika i ples imaju važnu ulogu u razvoju deteta. Pogotovo su značajni za dete najmlađeg uzrasta, jer se tad sve najlakše formira i razvija. Rast i razvoj su spontani procesi koji imaju svoje tokove i zakonitosti, na njih se može uticati, stoga dete prolazeći kroz razvojne faze stiče iskustvo i uči, a mi im možemo u tome dodatno pomoći. Kroz druženje sa vršnjacima i boravkom u vrtiću dete uspostavlja kontakt sa svojim okruženjem i stvarnim svetom.

Pročitaj više

Loš uticaj crtanih filmova na decu

Deca najmlađeg uzrasta imaju potrebu da se identifikuju sa poznatim ličnostima iz njihove okoline. Pitate se kakve to veze ima sa lošim uticajem crtanog filma na dete? U borbi za egzistenciju, kada je neophodno da su oba roditelja zaposlena, brigu o deci preuzimaju stariji članovi porodice ili predškolska ustanova.

Pročitaj više

Šta sve možete da očekujete od deteta vrtićkog uzrasta

Ovaj period detetovog života je intenzivan u svim aspektima dečijeg razvoja. Postoje razlike u brzini napredovanja koji zavisi od uzrasta deteta. Tako da roditelji moraju da prilagode svoja očekivanja razvojnim karakteristikama deteta i da od njega očekuju realne stvari. Zato što smatrate da je vaše dete još uvek suviše malo, sebi i njemu činite „medveđu uslugu“, podstičete stagniranje njegovog razvoja , iako je ono zrelo da dostigne viši stepen istog.

Pročitaj više

Zašto baš "Mega Kids"

Često se na raznim internet stranicama vodi polemika o tome da li je bolje upisati dete u državni ili u privatni vrtić. Najčešći argumenti koji se navode, a idu u prilog državnim vrtićima, jeste pristupačna cena. Međutim u prvi plan treba staviti kvalitet i posvećenost u radu sa našim mališanima u ovom najlepšem periodu razvoja tj. u vrtićkom uzrastu.

Pročitaj više