Blog

Očekivanja od dece predškolskog uzrasta: putovanje kroz različite faze razvoja

Predškolski period je vreme ispunjeno otkrićima, rastom i neverovatnim promenama. Od 10 meseci do 6 godina, deca prolaze kroz značajne faze koje oblikuju njihovu ličnost, motoričke sposobnosti, jezičke veštine i socijalne interakcije. Postoji niz razvojnih faza u ovom periodu. U skladu sa tim fazama znamo šta možemo očekivati od dece.

Pročitaj više

Kako interesovanja utiču na razvoj dece: Važnost centara interesovanja u rastu i učenju

Predškolske ustanove svoj vaspitno-obrazovni rad realizuju kroz različite programe. Vrlo često se u praksi korsti više modela. Uređenje prostora po centrima interesovanja ima vrlo povoljne efekte u podsticanju i razvoju interesovanja dece.

Pročitaj više

Uključivanje roditelja, kroz radionice, u rad predškolske ustanove

Predškolska ustanova je mesto gde se unapred planira vaspitno-obrazovni rad sa decom predškolskog uzrasta. Planiranje, organizacija i realizacija programa zahtevaju ozbiljno planiranje koje mora biti u skladu sa ciljevima, a koji su u funkciji pravilnog i zdravog rasta i razvoja dece. U okviru programa organizuje se da se i porodica uključi u rad predškolske ustanove kroz razne radionice, projekte i karnevale.

Pročitaj više

Zašto je važno da deca predškolskog uzrasta uče kroz igru?

Deca predškolskog uzrasta su u periodu svog života kada su najotvorenija za učenje i najosetljivija na svet oko sebe. Zbog toga je izuzetno važno da se deci omogući učenje kroz igru, koja je prirodan način na koji deca istražuju svet oko sebe i stiču nova znanja i veštine.

Pročitaj više

Zašto su granice važne u vaspitanju predškolske dece

Stručnjaci iz oblasti vaspitanja I obrazovanja smatraju da postavljanje granica u vaspitanju predškolske dece ima ključnu ulogu kod zdravog i stabilnog emocionalnog i socijalnog razvoja.

Pročitaj više

Kako smo prepoznali značaj i važnost logopeda u vrtiću?

Logopedi su veoma važni stručnjaci u vrtiću, jer igraju ključnu ulogu u razvoju govora i jezika kod dece. U našem vrtiću smo na samom početku rada prepoznali značaj logopeda i njihov doprinos razvoju govora kod dece.

Pročitaj više

Zašto je važno kod dece razvijati i negovati ljubav prema muzici

Svakodnevni život modernog čoveka obiluje zvukovima, a muzika je jedan od najprisutnijih i najuticajnijih među njima. Osim što može biti izvor zabave i uživanja, muzika ima veliki uticaj na razvoj dece. Stručnjaci ističu važnost razvijanja ljubavi prema muzici kod dece, jer to može imati dugoročne benefite na njihov intelektualni, emocionalni i socijalni razvoj.

Pročitaj više

Preterano nagrađivanje

Predškolsko doba je vrlo važno za razvoj deteta. Tokom ovog perioda deca stiču brojne veštine i sposobnosti koje će im biti od velike pomoći tokom daljeg života. Međutim, mnogi roditelji često greše kada preterano nagrađuju svoju decu u ovom uzrastu.

Pročitaj više

Dečije igre u prirodi

Dečije igre na otvorenom, posebno u prirodi, imaju veliki značaj za razvoj dece iz mnogo različitih aspekata. Deca imaju potrebu da borave na otvorenom i u prirodi, a, takođe, imaju potrebu da trče, skaču i istražuju svoju okolinu (što doprinosi celokupnom razvoju).

Pročitaj više

Strabizam kod dece

Strabizam je poremećaj vida u kojem se ne mogu usmeriti oba oka na isti objekat, što dovodi do dvostrukog ili iskrivljenog vida. Kod dece se često javlja kao fiziološki poremećaj, ali može biti i simptom neke druge bolesti.

Pročitaj više

Ljubomora kod dece kad stigne beba

Ljubomora kod dece kada stigne novi član porodice je normalna reakcija koja se javlja kod sve dece. To može biti teško za roditelje, ali postoje načini da se pomogne detetu da prevaziđe ovaj osećaj. Prvo, važno je da roditelji razumeju da je ljubomora normalna reakcija i da se to dešava zbog toga što dete misli da će nova beba dobiti više pažnje.

Pročitaj više

Buntovništvo – pokazatelj da dete teži ka samostalnošću

Buntovništvo kod dece se definiše kao period kada dete počinje da se suprotstavlja autoritetu i pokušava da se afirmiše kao jednako vredna osoba sa sopstvenim mišljenjem i željama. To se manifestuje kroz neposlušnost, odbijanje da se izvrše zahtevi i agresivnost.

Pročitaj više

Svađe među vršnjacima – da li se kroz sukob uči?

Svađe među decom u predškolskom uzrastu su normalna pojava. Međutim, ključno je da roditelji budu svesni kako se sa takvim situacijama nositi kako bi deca naučila važne lekcije o komunikaciji i rešavanju sukoba.

Pročitaj više

Koje sve životne veštine treba da razvije dete predškolskog uzrasta

Životne veštine koje deca predškolskog uzrasta treba da razviju su važne za njihov razvoj i uspešno prilagođavanje svakodnevnom životu. Neke od ključnih životnih veština koje su potrebne za dete predškolskog uzrasta su:

Kontrola i regulacija emocija: Deca u ovom uzrastu počinju da razvijaju sposobnost da prepoznaju i izraze svoje emocije....

Pročitaj više

Dečiji tantrumi

Dečiji tantrumi su vid emocionalne eksplozije kod dece, koja se obično javlja u periodu od 18 meseci do 3 godine. Pojavljuju se kao rezultat frustracije ili nezadovoljenih potreba ili želja.

Da bi roditelji mogli da se nose sa tantrumima, važno je da razumeju da su oni deo normalnog razvoja deteta i da će proći sa vremenom.

Pročitaj više

Samopoštovanje

Svaki čovek tokom svog razvoja traga za svojim identitetom. Na tom putu teži da razvije svoje samopoštovanje. Dete spoznajom svojih mogućnosti i granica i uviđanjem šta ima zajedničko ili po čemu se razlikuje od drugih, prihvata sebe i stvara sliku o svojim potrebama, mogućnostima i ograničenjima. Najpre dete stiče svest o fizičkoj predstavi, o svom postojanju, o telu, delovima tela, a dalje tokom razvoja stiče i psihičku predstavu o sebi.

Pročitaj više

Kićenje jelke - porodična tradicija

Novogodišnji praznici imaju posebnu čar za svako dete, jer je to vreme kada porodica ima određene rituale koji čine jednu porodičnu tradiciju koja za dete ima veliki značaj. Novogodišnji praznici su i vreme kada je porodica na okupu, provodi vreme zajedno, dočekuju ili odlaze u goste. Svaka porodica ima svoju tradiciju obeležavanja praznika, a prvi znak da nam stiže vreme praznika i darivanja je kićenje novogodišnje jelke.

Pročitaj više

Saradnja porodice i logopeda (stručnog saradnika)

Činjenica je da je od velike važnosti odnos vrtića i porodice, jer se ličnost deteta formira pre svega u porodici i dosta zavisi od porodičnih odnosa. Napredak deteta u svim segmentima tokom pohadjanja vaspitno- obrazovne ustanove je rezultat i vremena koji je uložen u saradnji čitavog tima kvalifikovanih ljudi (iz oblasti vaspitanja, obrazovanja, rasta i razvoja deteta) sa roditeljima.

Pročitaj više

Zagađenost vazduha u Beogradu

Da bi se detetu obezbedio optimalan rast i razvoj, neophodno je ostvariti dobru saradnju između roditelja i osoblja predškolske ustanove. Ta saradnja uvek teba biti dvosmerna kada je u pitanju komunikacija (dajte informacije i dobijate povratne informacije). Kako dete veći deo dana provodi u vrtiću nego sa roditeljima, jako je važno razviti poverenje i dobru komunikaciju na svakodnevnom nivou i na taj način dobrobit svog deteta staviti na prvo mesto.

Pročitaj više

Saradnja porodice i predškolske ustanove

Da bi se detetu obezbedio optimalan rast i razvoj, neophodno je ostvariti dobru saradnju između roditelja i osoblja predškolske ustanove. Ta saradnja uvek teba biti dvosmerna kada je u pitanju komunikacija (dajte informacije i dobijate povratne informacije). Kako dete veći deo dana provodi u vrtiću nego sa roditeljima, jako je važno razviti poverenje i dobru komunikaciju na svakodnevnom nivou i na taj način dobrobit svog deteta staviti na prvo mesto.

Pročitaj više

Dnevne rutine kod dece

Svaka porodica ima svoje dnevne rutine i one su jako važne za njeno normalno funkcionisanje. Prilagođene su potrebama i mogućnostima same porodice. Da se obavljanje zadataka u porodici ne bi pretvorio u svakodnevnu borbu, organizacijom strukturisanih aktivnosti postiže se dnevna rutina koja je od velike važnosti u dečijem razvoju.

Pročitaj više

Oralna higijena zuba - najčešća pitanja

Pregled stomatologa kod dece stvara veliki strah, ali isti je slučaj i kod odraslih, koji svoj strah prenose na decu. U praksi stomatolog i dete mogu biti dobri saradnici ako dete od ranog uzrasta posećuje stomatologo radi preventivnih pregleda ili sitnih intervencija.

Pročitaj više

Jednostavne metode za korekciju mucanja

Metoda zajedničkog govora
Ova metoda je vrlo efikasna, jednostavna i lako primenljiva. Terapeut lagano izgovara određene reči tako što pažljivo naglašava vokale kako bi dete istovremeno za njim ponavljalo iste reči u rečenici.

Pročitaj više

Mucanje kod dece

Mucanje jeste govorni poremećaj koji je zabeležen mnogo vekova pre nove ere. Ovim problemom bavili su se mnogi filozofi, lekari, psiholozi i, na kraju, logopedi.

Pročitaj više

Na nasilje ne treba odgovarati nasiljem

Svedoci smo da je nasilje počelo da se uvlači u sve sfere života i utiče na mentalno zdravlje velikog broja dece, mladih i odraslih. Vrlo je česta pojava da deca, mladi i odrasli trpe, ali i vrše nasilje u vrtiću, školi ili na poslu. TV programi, crtani filmovi, filmovi i video igre prikazuju sve tipove nasilja, od fizičkog do verbalnog.

Pročitaj više

Žvrljanje po zidovima

Bojice, flomasteri i tempere sigurno su krasile neke od zidova u vašem stanu ili kući. Česta je pojava da dete predmetom grebe zid ili ga išara i to radi sa uživanjem, ali bez loše namere.

Pročitaj više

Značaj voća i povrća u ishrani

Za pravilno funkcionisanje organizma, kao i za pravilan rast i razvoj, neophodna je ishrana koja je bogata voćem i povrćem.

Pročitaj više

Deca i ekologija

Na našoj planeti Zemlji se odvijaju procesi kruženja materije i energije. Na planeti postoji tri miliona vrsta živih bića koji se nalaze u simbiozi tako što jedni prave otpad, a drugi ga prerađuju tj. njime se hrane. Zahvaljujući raznim prirodnim procesima, svaka vrsta ima ulogu u prirodi koja omogućava ravnotežu. Izumiranjem bilo koje vrste može doći do narušavanja ove ravnoteže i dovodi se u pitanje dalji opstanak života na Zemlji.

Pročitaj više

Zašto je „Mega kids“ brend luksuznih vrtića?

Da biste postali brend morate se na tržištu izdvojiti kvalitetom usluga koji pružate svojim korisnicima. Privatnih vrtića je danas puno i ponuda je različita. Mega kids je privatna predškolska ustanova koja se po kvalitetu rada izdvojila u moru privatnih vrtića. Ovaj privatni vrtić vam nudi kvalitetnu uslugu za boravak vašeg deteta tokom čitavog dana.

Pročitaj više

Vaše ambicije nisu isto što i dečije

Sve više roditelja u novije vreme, koje je dovelo do modernizacije roditeljstva, u dvadeset prvom veku, svoje dete doživljava kao projekat. Pod tim se podrazumeva da roditelj sve svoje neostvarene ambicije prebacuje na dete, usmerava sva sredstva da postigne svoje neostvarene ciljeve, pritom zanemarujući želje, potrebe i mogućnosti deteta.

Pročitaj više

Vašljivost kod dece

Život u 21. veku se značajno promenio u odnosu na prethodnih nekoliko decenija. Ekspanzija na svim poljima donela je promene u svim domenima društva ali borba sa nekim dečijim bolestima još uvek traje. Jedna od čestih su vaši i većina vas će reći “To nije moguće, zar u 21. veku?” Nažalost, vaši su i dalje česta pojava kod dece mlađeg, predškolskog, pa čak i školskog uzrasta.

Pročitaj više

Stomačni virus

Stomačni virus, stomačni grip ili, kako se još naziva, gastroenteritis je drugi po redu uzročnik bolesti kod dece, dok su na prvom mestu infekcije gornjih disajnih puteva.

Uzročnici gastroenteritisa mogu biti virusi (kao što su adenovirusi, astorvirus, rota virus), bakterije (kao što su Salmonella, Shigella, Staphylococcus, Campylobacter, ili E. coli) i paraziti (giardia).

Pročitaj više