Deca i ekologija

Deca i ekologija

Na našoj planeti Zemlji se odvijaju procesi kruženja materije i energije. Na planeti postoji tri miliona vrsta živih bića koji se nalaze u simbiozi tako što jedni prave otpad, a drugi ga prerađuju tj. njime se hrane. Zahvaljujući raznim prirodnim procesima, svaka vrsta ima ulogu u prirodi koja omogućava ravnotežu. Izumiranjem bilo koje vrste može doći do narušavanja ove ravnoteže i dovodi se u pitanje dalji opstanak života na Zemlji.

Deca i ekologija

Čovek kao najinteligentnije biće na Zemlji vrlo svesno narušava ravnotežu zagađujući vazduh, vodu i prirodu oko sebe. Kako je čoveku potreban balans i ravnoteža u sopstvenom telu tako mu je i za opstanak važna ravnoteža u prirodi. Iako je najinteligentnija vrsta, čovek najviše narušava ravnotežu prirode, uništavajući i zagađujući bez razloga.

Ekologija je nauka koja se bavi faktorima i procesima koji omogućavaju život i opstanak svih vrsta na svetu. Jednostavno rečeno: to je nauka o životnoj sredini. U sredini ekologije treba da bude čovek kao inteligentno biće koje može da održi balans između prirode i modernizacije. Zato je jako važno da od najranijeg uzrasta kod dece razvijemo svest o važnosti održavanja i čuvanja životne sredine kao uslova za opstanak ljudske vrste. Edukacija dece može početi vrlo jednostavno, dovoljno je da dete boravi što više u prirodi i upozna se sa njenom lepotom. Sve aktivnosti koje se organizuju u prirodi kod deteta razvijaju pozitivne emocije, a samim tim gradi se i pozitivan odnos prema prirodi. Dete najbolje uči na primeru svojih roditelja. Ako vi bacate papir na ulicu - to će učiniti i vaše dete, jer smatra da to tako treba. Iako dete nekad ne razume zašto nešto mora da uradi, ipak to prihvata kao važno, jer to čine njegovi najbliži. Budite štedljivi i štedite prirodne resurse i reciklirajte. Iako je reciklaža jako nerazvijena u našoj zemlji, u drugim državama Evrope je vrlo aktuelna i važna. Razvrstavanje otpada je dobro za očuvanje životne sredine. Razgovarajte sa decom dok se šetate, čitajte knjige i razgledajte slikovnice.

„Prirodu nismo nasledili od predaka, nego smo je pozajmili od svoji potomaka“!

Pozovite nas i dodatno se informišite o svemu. Naše ljubazno osoblje Vam stoji na raspolaganju.