Dečiji tantrumi

Dečiji tantrumi

Dečiji tantrumi su vid emocionalne eksplozije kod dece, koja se obično javlja u periodu od 18 meseci do 3 godine. Pojavljuju se kao rezultat frustracije ili nezadovoljenih potreba ili želja.

Dečiji tantrumi

Da bi roditelji mogli da se nose sa tantrumima, važno je da razumeju da su oni deo normalnog razvoja deteta i da će proći sa vremenom. Roditelji treba da pokušaju da izbegnu situacije koje bi mogle da dovedu do tantruma, kao i da pruže dodatnu podršku i pažnju detetu u periodima kada je najverovatnije da će se tantrumi pojaviti.

Kada se tantrum pojavi, važno je da roditelj bude strpljiv i da pokuša da utiša dete bez da ga podiže ili uzima na ruke. Ako je moguće, roditelj treba da pokuša da shvati uzrok tantruma i da pomogne detetu da ga prevaziđe.

Ukoliko se tantrumi često pojavljuju ili su izuzetno jaki, roditelji bi trebalo da se obrate svom pedijatru ili mentalnom zdravstvenom radniku za dodatnu pomoć.

Tantrumi su normalan deo razvoja deteta, ali roditelji mogu da pomognu svojoj deci da ih prevaziđu tako što će biti strpljivi, pružiti podršku i pokušati da shvate uzrok tantruma.

Glavni uzroci dečijih tantruma su:

  • 1. Frustracija: Dečiji tantrumi se često pojavljuju kada dete ne može da dobije ono što želi ili kada se nađe u situaciji u kojoj ne može da kontroliše svoje okruženje.
  • 2. Nezadovoljene potrebe: Tantrumi, takođe, mogu da se pojave kada dete ima potrebe koje nisu zadovoljene, poput gladi, žeđi, umora ili potrebe za pažnjom.
  • 3. Nizak nivo tolerancije na frustraciju: Neka deca su sklonija tantrumima zbog niske tolerancije na frustraciju ili nezadovoljstvo.
  • 4. Genetika: Postoji i genetski faktor koji može da utiče na pojavu tantruma, tako da ako su roditelji skloniji tantrumima, verovatnoća je veća da će i njihovo dete biti sklonije tantrumima.
  • 5. Emocionalna nezrelost: Tantrumi, takođe, mogu da se pojave kada dete nije dovoljno emocionalno zrelo da se izrazi na drugačiji način.

Pozovite nas i dodatno se informišite o svemu. Naše ljubazno osoblje Vam stoji na raspolaganju.