Dnevne rutine kod dece

Dnevne rutine kod dece

Svaka porodica ima svoje dnevne rutine i one su jako važne za njeno normalno funkcionisanje. Prilagođene su potrebama i mogućnostima same porodice.

Dnevne rutine kod dece

Da se obavljanje zadataka u porodici ne bi pretvorio u svakodnevnu borbu, organizacijom strukturisanih aktivnosti postiže se dnevna rutina koja je od velike važnosti u dečijem razvoju. Postojanje dnevne rutine kod deteta stvara osećaj sigurnosti, dete uči kada je pravo vreme da nešto uradi i time se izostavlja osećaj nesigurnosti i teskobe. To su radnje koje se ponavljaju svakog dana u isto vreme i istim redosledom.

Krajnji cilj dneve rutine je da dete usvoji navike koje kasnije postaju automatizovane i izvode se bez velikih napora. Dan deteta strukturiran je tako da se zna kada je vreme za spavanje, jelo, pranje ruku, pranje zuba ili igru. Iako su deci ponekad ove dnevne rutine dosadne i pokušavaju da ih izbegnu, važno je da dete usmeravate i učite zdravim navikama.

Dnevne rutine pomažu učenju veština u najranijem uzrastu. Roditelji nisu ni svesni značaja dnevnih rutina. Postavlja se pitanje kako bi izgledao dan deteta koji nema nikakvu rutinu? Mozgu su potrebni zadaci, ako je za njega neki zadatak težak on će potražiti novu zanimaciju tj. pažnja će samo menjati pravce. Ako se pažnja ne usmerava nije moguće razviti zdrave navike, samostalnost, odgovornost i doslednost.

Svakodnevno ponavljanje neke veštine vremenom detetu postaje lako i detetu daje mogućnost da organizuje svoje vreme.

Dnevne rutine ne treba odlagati uz opravdanje “još je mali/la, naučiće kad poraste”. Učenje i sticanje navika je neophodno u najranijem uzrastu. Bebe lako usvajaju jutarnju i večernju rutinu. Roditelji će prilikom odrastanja uvoditi nove dnevne rutine i dopunjavati stare već usvojene. Takođe, treba naglasiti da su rutine promenljive, one nisu kruta i stoga pravila. Međutim, prilikom njihovog sprovođenja treba biti dosledan. Navešćemo primer iz svakodnevnice: insistirajte da dete svakog dana pere zube, a ne da jednog dana mora, a drugog dana ne mora da ih opere.

Pozovite nas i dodatno se informišite o svemu. Naše ljubazno osoblje Vam stoji na raspolaganju.