Fizioterapeutska soba

Rad sa fizioterapeutom – prevencija i otklanjanje deformiteta

Rezultati sistematskih pregleda dece govore da su posturalni poremećaji (loše držanje) i deformiteti kičmenog stuba i stopala u porastu iz godine u godinu. Redovni sistematski pregledi su na prvom mestu preventivni, ali su i važni zbog redovnog praćenja rasta i razvoja deteta. Zahvaljujući njima se može uočiti nastanak deformiteta koji se u velikom broju uspešno leče ukoliko se otkriju na vreme. PU „MEGA KIDS“ je prepoznao potrebu da roditeljima i deci pruži ovu vrstu pogodnosti u okviru našeg redovnog programa, kao ustanova koja u prvi plan stavlja zdravlje dece i njihov pravilan rast i razvoj kao osnov srećnog odrastanja i zdravog detinjstva.

Fizioterapeutska soba mega kids
Fizioterapeutska soba mega kids

Zahvaljujući izuzetnoj posvećenosti u individualnom pristupu svakom detetu, visokokvalitetnoj opremljenosti fizioterapeutske sobe i visoko obrazovanom kadru, PU „MEGA KIDS“ Vam omogućava da preventivno delujemo na pojavu deformiteta ili rano uočavanje bilo kakvih nepravilnosti u razvoju Vaših mališana. Osnovni zadatak našeg fizioterapeuta jeste pozitivan uticaj na zdravlje i pravilan rast i razvoj deteta.

Redovni pregledi dece su važni kako bi se sprečili deformiteti stopala i kičmenog stuba.

Pregled obuhvata detaljnu procenu na kom se utvrđuje:

  • postura (stav, držanje tela)
  • aktivna i pasivna pokretljivost kičme i svih zglobova
  • merenje težine i visine
  • brzina, spretnost i koordinacija.

Vežbe iz programa korektivne gimnastike imaju za cilj da spreče nastanak mogućih deformiteta i obezbede pravilan razvoj deteta, direktno utiču na mišiće i zglobove, ali i na organizam u celini.

Fizioterapeutska soba mega kids
Fizioterapeutska soba mega kids

Vežbe sa fizioterapeutom se temelje na prevenciji i otklanjanju deformiteta kičmenog stuba (vežbe za korekciju lošeg držanja, skolioze, lordoze i kifoze), donjih ekstremiteta (vežbe za ravna stopala, vežbe za X i O noge), vežbe za poboljšanje grube i fine motorike gornjih ekstremiteta, vežbe disanja, vežbe opšte kondicije, obuka zaštitnim položajima i pokretima u aktivnostima svakodnevnog života.

Vežbe se izvode dozirano po intenzitetu, vrsti i trajanju i mogu se primenjivati preventivno u cilju sprečavanja nastanka deformiteta ili terapijski, ako oni već postoje.

Najbolje rezultate daje individualni rad deteta sa fizioterapeutom.


Napomena:

Dijagnozu postavlja lekar fizijatar i propisuje vrstu fizikalnih terapija i medicinskih vežbi, a fizioterapeut sprovodi propisane vežbe.


Nazovite nas i dodatno se informišite o svemu. Naše ljubazno osoblje Vam stoji na raspolaganju.