Logoped u vrtiću

Logoped u vrtiću

Logopedija je multidisciplinarna nauka koja se bavi prevencijom, otklanjanjem, dijagnostikovanjem i tretmanom poremećaja ljudske komunikacije. Pod tim se podrazumevaju svi procesi i funkcije reprodukcije govora, produkcije oralnog i pisanog govora kao i oblici neverbalne komunikacije.

Logoped u vrtiću

Logoped je stručnjak koji se bavi dijagnostikovanjem, podučavanjem i otklanjanjem poteškoća u razvoju govora. Logopedi usko sarađuju sa drugim stručnjacima iz drugih oblasti, kako bi se pravilno postavila dijagnoza i odredio tok terapije. Usko sarađuju sa defektolozima, psiholozima i pedagozima.

Sva odstupanja koja postoje u razvoju govora treba korigovati u najranijem uzrastu. Roditelji i vaspitači treba da prate sam proces razvoja govora, podstiču ga i stimulišu već u najranijem detinjstvu. Vrtić je jedna od stimulativnih sredina za razvoj govora. U vrtiću dete provodi veći deo dana, pa je prisustvo logopeda od izuzetnog značaja za naše mališane.

Govor se najintenzivnije razvija od druge do pete godine života. Ako dete već u drugoj godini počne da usvaja pogrešne norme u razvoju govora, neophodno je već tada se obratiti logopedu radi dijagnostikovanja i eventualne stimulacije. Govor se ne razvija preko noći, to je dugotrajan proces i za njega je potrebno strpljenje i potrebno je vreme da se rečnik obogati.

S obzirom na to da je vrtić stimulativna sredina, stimulacija dece od strane logopeda u procesu razvoja govora je značajna. Pored toga, radi se i na poboljšavanju pažnje i kocentracije. Ranom stimulacijom dolazi i do bržeg usvajanja novih reči i bogaćenja rečnika. Dete se brže socijalizuje, ostvaruje bolju komunikaciju sa svojim okruženjem, koristi igračke za svrhu za koju su napravljenje.

Prema istraživanjima, kod mališana najveću teškoću predstavlja izgovor glasova, ređi je problem nerazumljiv govor. Logoped uz pomoć različitih vežbica (u kojima koristi slamčice, ogledalo, papiriće), podstiče pravilno postavljanje organa za izgovor određenih glasova. Vežbanje grafomotorike je, takođe, pokazalo da utiče na sazrevanje. Deca se uče da drže olovku, bojicu, povlače linije i slično. Govorni centri koji postoje u vrtiću imaju značajnu ulogu u razvoju govora, kojima se pomoću različitih knjiga, slikovnica, didaktičkih sredstava, dete uči govoru.

Logopedi savetuju da, kada se dete uči pravilnom govoru, izbegavate tepanje, jer dete usvaja govor onako kako čuje. Takođe, podstičite dete i ohrabrite ga da usvoji pravilne modele govora.

Pozovite nas i dodatno se informišite o svemu. Naše ljubazno osoblje Vam stoji na raspolaganju.