MEGA KIDS 5

PU „MEGA KIDS 5“

Pu "Mega Kids 5" se nalazi u ulici Marka Nikolića 17, na opštini Zemun, nadomak Zemunskog keja. Vaspitno – obrazovni rad je organizovan u prostoru od 700m2 u savremeno opremljenim prostorijama, gde su deci na raspolaganju raznovrsni edukativni i didaktički materijali.

Pored prostranog dvorišta (ukupne površine oko 500m2 ), dve trpezarije, četiri toaleta i soba za popodnevni odmor, deca tokom dana mogu boraviti u edukativnom centru, jezičkom centru (u okviru kog na raspolaganju imamo kutak biblioteke, muzički kutak, etno i kreativni kutak), saobraćajnom i kognitivno - konstruktorskom centru, centru za razvoj govora, centru uloga, centru "svet oko nas", likovnom centru, sobi za igru, sportskoj sali i sportskoj sobi, kao i u letnjoj učionici, u skladu sa njihovim interesovanjima.

Centar za razvoj govora namenjen je deci svih uzrasta. Kroz različite vrste sadržaja, živu reč, prepričavanje, opisivanje, imenovanje predmeta, prepoznavanje zvukova, radimo na bogaćenju dečijeg rečnika, razvoju verbalne i neverbalne komunikacije, kao i podsticanju da se govorno izraze.

Edukativni centar je namenjen deci da se uče pažnji i koncentraciji, svi individualni i grupni časovi školice engleskog jezika i logopeda, kao i sve edukativne radionice obavljaju se u okviru ovog centra interesovanja. Takođe, naši predškolci u ovoj prostoriji vežbaju da sede u klupi i prate aktivnosti u trajanju od 45 minuta, kao odlična priprema za polazak u školu.

Kognitivno – konstruktorski centar je centar za razvoj percepcije, mišljenja, zaključivanja, pamćenja, zamišljanja i učenja. Konstruktorske ige su aktivnosti u kojima dete oblikuje materijal, gradi, slaže, uočava razlike, razvija stvaralačko mišljenje, traga za rešenjem, razvija sitnu motoriku, koordinaciju pokreta…

Likovni centar je namenjen podsticanju stvaralačkog mišljenja i kreativnosti kroz različite metode i tehnike kreativnog i likovnog izražavanja.

Letnja učionica u “Mega Kids”-u je terasa od oko 150 m2 površine, obezbeđena zaštitnom mrežom, predviđena za aktivnosti u okviru plana i programa koje možemo realizovati na svežem vazduhu i time omogućiti deci još duži boravak u prirodi i na otvorenom.

Sportska sala, ukupne površine od 80m2 , omogućava deci da se bave sportskim aktivnostima i kada im vreme ne dozvoljava da budu napolju. Pored sportskih i rekreativnih aktivnosti, sportskih poligona, naši mališani se edukuju o zdravoj ishrani, higijeni, zdravom načinu života, učimo da razvijamo ljubav prema sportu i takmičarski duh.

Takođe, PU "Mega Kids 5" u okviru svojih prostorija i redovnog programa ima fizioterapeutsku sobu, predviđenu za redovne preglede fizioterapeuta, u cilju prevencije deformiteta i poremećaja kičmenog stuba i stopala, ali i za kontinuirano praćenje rasta i razvoja deteta. Zahvaljujući izuzetnoj posvećenosti u individualnom pristupu svakom detetu, visokokvalitetnoj opremljenosti fizioterapeutske sobe i visoko obrazovanom kadru, PU “Mega Kids” Vam omogućava rano uočavanje bilo kakvih nepravilnosti u razvoju Vaših mališana.

Svi naši objekti se snabdevaju hranom iz naše centralne kuhinje, pripremljenoj u saradnji sa nutricionistom, vodeći računa o nutritivnim potrebama dece svih uzrasta.

Mega Kids 5 fotografije

Pogledajte celu galeriju

UPIS U TOKU - 065 340 93 66 i 064 649 53 46


Nazovite nas i dodatno se informišite o svemu. Naše ljubazno osoblje Vam stoji na raspolaganju.