Očekivanja od dece predškolskog uzrasta: putovanje kroz različite faze razvoja

Očekivanja od dece predškolskog uzrasta: putovanje kroz različite faze razvoja

Predškolski period je vreme ispunjeno otkrićima, rastom i neverovatnim promenama. Od 10 meseci do 6 godina, deca prolaze kroz značajne faze koje oblikuju njihovu ličnost, motoričke sposobnosti, jezičke veštine i socijalne interakcije. Postoji niz razvojnih faza u ovom periodu. U skladu sa tim fazama znamo šta možemo očekivati od dece.

Očekivanja od dece predškolskog uzrasta: putovanje kroz različite faze razvoja

Faza: 10 meseci do 2 godine
U ovoj fazi, deca su veoma aktivna i radoznala. Počinju da istražuju svet oko sebe, puze i uspinju se. Njihova fina motorika se razvija, pa će pokušavati da drže kašiku, čašu i da sami jedu. Govor se, takođe, razvija, a dete može izgovoriti prve reči. Takođe će početi da razume osnovne upute. Očekujte i početak socijalizacije, gde će deca pokazivati interes za igru sa drugom decom, iako će često biti sebični i neće deliti igračke.

Faza: 3 do 4 godine U ovoj fazi, deca postaju sve više samostalna i razvijaju svoju ličnost. Njihova fina motorika će biti dovoljno razvijena da mogu crtati krugove, praviti torbe od plastelina i slično. Govor će se znatno proširiti, pa će deca moći da koriste duže rečenice i da izražavaju svoje misli. Očekujte da će deca pokazivati interes za igru uloga, gde će se pretvarati da su različiti likovi i situacije.

Faza: 5 do 6 godina
U ovoj fazi, deca će nastaviti da razvijaju svoje motoričke sposobnosti i postaju sve veštija u manipulaciji predmetima. Takođe će se interesovati za slova i brojeve, pa će moći prepoznati neka slova i brojeve do deset. Govor će biti još razvijeniji, sa jasnim izgovorom i sposobnošću izražavanja misli i osećanja. Deca će takođe pokazivati interes za grupne igre i saradnju sa drugom decom.

Važno je napomenuti da se deca razvijaju i napreduju u svakom jedinstvenom tempu, pa se očekivanja mogu malo razlikovati kod svakog deteta. Važno je pružiti podršku i stimulisati njihov razvoj na adekvatan način. Evo nekoliko opštih smernica koje vam mogu pomoći u podršci razvoju dece predškolskog uzrasta:

  • 1.Podstičite istraživanje i samostalnost: Pružite detetu sigurno okruženje u kojem će moći da istražuje svet oko sebe. Podstičite ga da samostalno izvršava jednostavne zadatke, kao što je oblačenje ili slaganje igračaka.
  • 2. Podstičite govor i jezičke veštine: Razgovarajte s detetom, čitajte mu knjige, pevajte pesmice i podstičite ga da izražava svoje misli i osećanja. Postavljajte otvorena pitanja koja će podstaći dete da razmišlja i odgovara.
  • 3. Podstičite kreativnost i igru: Pružite detetu raznovrsne materijale za crtanje, slikanje, modeliranje ili pravljenje kolaža. Podstičite ga da koristi maštu i igra se uloga, što će razvijati njegovu kreativnost i socijalne veštine.
  • 4. Podstičite fizičku aktivnost: Pružite detetu priliku za igru na otvorenom, trčanje, skakanje ili igranje loptom. Fizička aktivnost je važna za razvoj motoričkih sposobnosti i održavanje zdravlja.
  • 5. Podstičite socijalne veštine: Omogućite detetu interakciju s drugom decom, bilo kroz igru u vrtiću, sportske aktivnosti ili organizovane grupe. Podstičite ga da deli, sarađuje i rešava konflikte na pozitivan način.
  • 6. Pružite ljubav i podršku: Najvažnije od svega, pružite detetu ljubav, pažnju i podršku. Pohvaljujte njegove uspehe, bilo da su to mali koraci ili veliki napredak.

Svako dete je jedinstveno i ima svoj individualni put razvoja. Bitno je imati realna očekivanja i pružati podršku detetu tokom njegovog razvojnog puta. Uživajte u svakom trenutku i pratite kako vaše dete raste i razvija se pred vašim očima.

Pozovite nas i dodatno se informišite o svemu. Naše ljubazno osoblje Vam stoji na raspolaganju.