Priče za "laku noć"

Priče za "laku noć"

Priče i bajke koje deca slušaju pred spavanje su veoma važne već u najmlađem uzrastu. Sam čin čitanja priča predstavlja i provedeno zajedničko vreme roditelja sa decom, kada se dete nalazi u svom domu, svom krevetu, u krugu svoje porodice uz koju se oseća sigurno. Deca u tom okruženju razvijaju osećaj pripadnosti i privrženosti porodici, a u takvoj prijatnoj atmosferi treba da odrasta svako dete.

Price za laku noc

Značaj ove aktivnosti ogleda se u tome što dete razvija maštu, bogati rečnik i fond reči koji koristi u svakodnevnom govoru i komunikaciji sa drugima, razvija ljubav prema knjigama i čitanju. Drugi, sporedni efekti su: razvijanje empatije i saosećajnosti prema drugima, razvijanje osećaja za lepo, razvijanje moći rasuđivanja onoga što je dobro i što je loše. Čitanjem se podstiče kritičko mišljenje, ali i obostrano uživanje u zajedničkom vremenu provedenom u otkrivanju omiljenih književnih likova koji odišu velikom hrabrošću, poštenjem, snalažljivošću, ljubavlju i sl.

Pre samog čitanja nepohodno je razviti sa detetom odgovarajuću rutinu: dete se sprema za spavanje, pere zubiće, oblači pidžamu, leže u krevet, omoguće se prijatna atmosfera i tišina, kako bi dete bilo koncentrisano. Izabrana priča ili bajka treba da bude zanimljiva, a čitanje treba prilagoditi dešavanjima u izabranom tekstu (nekada je potrebno promeniti dubinu glasa, voditi računa o tonu i na taj način sadržaj koji se čita postaje još interesantniji). Nakon čitanja, popričajte sa detetom o likovima iz priče, o tome kakvi su, šta se dešava u pročitanom sadržaju, šta je dobro, a šta loše. Dete treba navesti da iz pročitanog teksta samo donese zaključak i poruku. Nemojte izbegavati sadržaje koji imaju loše događaje ili situacije, jer deca vole likove koji su hrabri i koji uspevaju da pređu sve prepreke. Deca se poistovećuju sa tim likovima, jer su oni često veoma plemeniti, što se vidi u njihovim postupcima.

Često ćete doći u situaciju da Vam dete traži da mu jednu istu priču čitate iznova, jer se vezuje za junaka, poznaje sled događaja, pa može samo da nastavi priču i da je završi. Dopustite deci da prepričavaju, a nekada probajte da promenite kraj i pogledajte kako će deca reagovati. Dopustite im da iznesu svoje mišljenje o tome šta bi se dogodilo da je kraj bio drugačiji.

Dragi roditelji, čitajte svojoj deci, za to nije potrebno mnogo vremena, a za decu ima nemerljiv značaj. Priča i poljubac su najmanje što im možete pružiti, a njima će značiti mnogo za srećno detinjstvo.

Pozovite nas i dodatno se informišite o svemu. Naše ljubazno osoblje Vam stoji na raspolaganju.