Saradnja porodice i logopeda (stručnog saradnika)

Saradnja porodice i logopeda (stručnog saradnika)

Činjenica je da je od velike važnosti odnos vrtića i porodice, jer se ličnost deteta formira pre svega u porodici i dosta zavisi od porodičnih odnosa.

Saradnja porodice i logopeda (stručnog saradnika)

Napredak deteta u svim segmentima tokom pohadjanja vaspitno- obrazovne ustanove je rezultat i vremena koji je uložen u saradnji čitavog tima kvalifikovanih ljudi (iz oblasti vaspitanja, obrazovanja, rasta i razvoja deteta) sa roditeljima.

Roditelji su ti koji se svakodnevno susreću sa nedoumicama kada je govorno-jezički razvoj u pitanju. Savet, preporuku ili mišljenje - kako i na koji način postupati u određenim situacijama, kada je razvoj deteta u pitanju - naši stručni saradnici (logopedi) rado dele i stoje na raspolaganju pre svega kako bi se podigla svest o važnosti rane stimulacije, ali i edukovanje samih roditelja.

Primer je kada dete uči da izgovara neki glas, jasno je da ne može odmah da ga koristi u svom govoru. Bez pomoći roditelja ovaj proces može dugo trajati, jer se kod dece svaka veština formira kao rezultat sistematskog ponavljanja i konsolidacije. Deca dobijaju primere domaćih zadataka kako bi se zadržao kontinuitet rada, a interakcija roditelj-dete- logoped razvija osećaj svesnosti i daje motivaciju detetu. Važno je uspostaviti odnos poverenja i otvorenosti, kako bi na taj način roditelj dobio podršku koja je potrebna, a dete dobilo pomoć sa obe strane. Ne zaboravite da je detetu potrebna pohvala i podrška, a da su glavni pomagači u komunikaciji sa detetom strpljenje, izdržljivost i dobronamernost.

Pozovite nas i dodatno se informišite o svemu. Naše ljubazno osoblje Vam stoji na raspolaganju.