Soba zdravlja u "Mega Kids"-u

Naša predškolska ustanova „MEGA KIDS“, kao ustanova u kojoj deca provode veći deo svog dana, brižnim staranjem obezbeđuje dobre uslove za očuvanje fizičkog i mentalnog zdravlja dece, podstiče uspešan emotivni i društveni razvoj kroz razne aktivnosti i pogodnosti koje pružamo. Pored redovnih usmerenih aktivnosti, boravka na svežem vazduhu, fizičkih aktivnosti, adekvatne ishrane, kao pogodnost izdvaja se posebno opremljena prostorija - „Soba zdravlja“.

Prednosti ove sobe odnose se na sprečavanje ili pravovremeno reagovanje na pojavu i nastanak bolesti i deformiteta sa stručnim licima (fizioterapeut, pedijatar, stomatolog, logoped...), praćenje opšteg stanja organizma i obezbeđivanje osnovne ljudske potrebe na zdrav i kvalitetan vazduh (prečišćivači i ovlaživači vazduha poslednje generacije).

Soba zdravlja (jedina na našim prostorima u okviru predškolske ustanove) inovativna je i specijalizovana prostorija za kontinuirano i plansko praćenje razvoja dece sa svih aspekata medicine, koji podrazumeva uključivanje spoljnih saradnika licenciranih iz oblasti medicine.

Soba zdravlja u

Godišnji plan i program kvalitetnog razvoja dece podrazumeva odabir dva stručna saradnika za tekuću godinu (za godinu 2022. planirani saradnici – fizioterapeut i specijalista pedijatar) koji će napredak dece pratiti na mesečnom i tromesečnom nivou i svoja zapažanja iznositi u vidu pisanih izveštaja.

Svakodnevno prisustvo fizioterapeuta u okviru predškolske ustanove ima za cilj prevenciju nastanka mogućih deformiteta, obezbeđivanje pravilnog razvoja deteta, što direktno utiče na mišiće i zglobove, ali i na organizam u celini. Vežbe sa fizioterapeutom se temelje na prevenciji i otklanjanju deformiteta kičmenog stuba, donjih ekstremiteta, vežbe za poboljšanje grube i fine motorike gornjih ekstremiteta, vežbe disanja, vežbe opšte kondicije, obuka zaštitnim položajima i pokretima u aktivnostima svakodnevnog života.

Soba zdravlja u

Pregled pedijatra specijaliste podrazumeva sistematski pregled, odnosno, preventivni pregled zdrave dece. U okviru sistematskih pregleda prati se rast i razvoj deteta, daju se saveti o ishrani, omogućava rano otkrivanje akutnih bolesti u kolektivu, rano prepoznavanje hroničnih problema dece kroz periodične preglede. Ove vrste pregleda su važne radi prevencije pojave bolesti, ranog otkrivanja poremećaja zdravstvenog stanja i samim tim veće uspešnosti terapije, ukoliko je ona potrebna. Permanentni cilj „MEGA KIDS“-a je unapređenje zdravlja, jer briga o zdravlju dece je ulaganje u njihovu zdravu budućnost.

Brojna naučna istraživanja sprovedena u proteklim decenijama, pokazala su da je za kvalitetan razvoj deteta, njegovo zdravlje i celoživotni društveni uspeh, izuzetno važan period od začeća pa do navršetka treće godine života. U tom ključnom periodu mozak najbrže raste i razvija se, deca najbrže uče, ono što je uloženo u razvoj – traje večno. Ono što bude propušteno u tom periodu ne može se nadoknaditi i presudno je za celokupni fizički, senzo – motorički, kognitivni, socijalni i emocionalni razvoj, sa bitnim uticajem na kasnija postignuća i zdravlje u odraslom dobu.

Polazna tačka predškolske ustanove „MEGA KIDS“ je sistem zdravstvene zaštite radi unapređenja kvaliteta zdravlja dece u ustanovi. Posvećenost i pružanje podrške sveobuhvatnom zdravlju i razvoju dece ranog uzrasta značajno se povećala poslednjih godina. Praćenje razvoja dece u svim aspektima njihovog napretka (razvoj govora, gruba i fina motorika, kognitivne sposobnosti, opšte stanje organizma...) su od ključnog značaja kako bi dete ostvarilo svoj puni potencijal i kako bismo im osigurali zdravu budućnost.

Nazovite nas i dodatno se informišite o svemu. Naše ljubazno osoblje Vam stoji na raspolaganju.