Stilovi porodičnog vaspitanja

Stilovi porodičnog vaspitanja

Porodica se smatra osnovnom ćelijom svakog društva. U porodičnoj sredini deca provode najviše vremena. Odnosi koji se neguju u porodici, kako među roditeljima, tako i sa decom, značajan su faktor koji utiče na formiranje dečije ličnosti, socijalizaciju, sposobnosti i razvoj u celini.

Stilovi porodičnog vaspitanja

Zauzimanjem stavova o obrazovanju i vaspitanju dece i primenjujući određeni način ponašanja prema detetu, roditelji oblikuju stil vaspitanja. Taj stil utiče na dalji dečiji razvoj. Pod vaspitnim stilom podrazumeva se procena roditelja na koji način i kojim vaspitnim postupcima mogu da postignu svoje vaspitne ciljeve, a da pritom ne naruše emocionalni odnos sa detetom.

Vaspitni stil ima dva elementa:

Decu treba učiti da je posle svakog obroka neophodno oprati zube. Najpre pranje zuba treba učiniti zabavnim pomoću raznih pesmica. Možemo podstaći dete da pere zube. Objasnite detetu važnost pranja zuba, da su zubi posle zdraviji, jači, lepši. Možete se služiti raznim pričama koje govore o pranju zuba, takođe, pakažite deci ličnim primerom.

Pranje ruku

1) Prihvatanje, koje podrazumeva da se roditelji trude da se njihovo dete razvije u samostalnu i zrelu ličnost, uključuju se u dečije aktivnosti pružajući detetu podršku i prepoznajući njegove želje i potrebe

2) Kontrola, koja podrazumeva nadgledanje, nadzor, disciplinovanje, kao i postavljanje određenih pravila, zahteva i zadataka deci i integrisanje dece u društvenu zajednicu.

Postoji određena klasifikacija vaspitnih stilova i oni se najčešće dele na:

1) Autoritarni

Poznat kao strog i krut stil vaspitanja. Deca su pod strogim nadzorom, roditelji imaju prevelika očekivanja, detetu se pruža malo pažnje i topline. Roditelji su neprikosnoveni autoritet koji postavlja zahteve i pravila.

2) Autoritativni

Kao polaznu osnovu ima poštovanje detetove ličnosti, brine se o njegovim potrebama i smatra ga ravnopravnim članom porodice. "Demokratski tip" roditelja podrazumeva jednaku prisutnost oba roditelja u vaspitanju. Često koriste lični primer, prirodno se ponašaju, ne ustručavaju se da pokažu da su pogrešili ili da nešto ne znaju. Deca vaspitavana ovim stilom pokazuju svoja osećanja, znatiželjna su, samostalna, kreativna.

3) Permisivnim

Roditelji pružaju veliku ljubav i podršku, ali je kontrola slaba. Roditelji ispunjavaju sve zahteve svoje dece, što može imati štetan uticaj na njihovo ponašanje, koje, zbog prevelike slobode koja im je data, može biti agresivno i impulsivno,

4) Zanemarujući

Ovaj stil je najmanje prikladan za zdravo detinjstvo, jer su roditelji ravnodušni, ne pružaju deci dovoljno pažnje i ljubavi. Karakterističan za ovaj stil je nizak nivo zahteva i brige o detetu.

Pozovite nas i dodatno se informišite o svemu. Naše ljubazno osoblje Vam stoji na raspolaganju.