Uloga oca u vaspitanju dece

Uloga oca u vaspitanju dece

Vaspitanje dece smartalo se, još u primitivnom društvu, obavezom majke. Žene su tada brinule o kući i okućnici i vaspitavale decu. Sa druge strane, muškarci su štitili svoju porodicu, odlazili u lov i obezbeđivali hranu.

Uloga oca u vaspitanju dece

Vremenom, mišljenje da je ovakva podela rada ispravna, ostalo je dominantno (uloga majke je mnogo važnija od uloge oca, ona preuzima svu odgovornost i angažovanost oko dece, dok otac brine o finansijskoj stabilnosti porodice).

U novije vreme, moderne psihološke teorije dokazale su da je obostrano angažovanje u vaspitanju dece važno za celokupan razvoj. Roditelji koji su spremni da se obostrano daju u istoj meri doprinose stabilnom i potpunom razvoju jedne ličnosti, koja ima samopuzdanje. Možemo uvideti da su majke te čija bliskost sa decom je urođena, a očevi blizak odnos sa decom postepeno grade tokom života.

Uloga oca je važna za oba pola tj. I za dečake i za devojčice, ali sama uloga, kao i pristup u vaspitanju nije isti za oba pola. Dečaci u svom ocu vide figuru i model ponašanja koji se razvija tokom života. Dečaci od očeva uče kako da budu muškarci. Očevi dečake uključuju u zajedničke aktivnosti, takmičarski su nastrojeni jedan prema drugome. Za dobar odnos važno je razumevanje, jer očevi pripremaju sinove da preuzmu ulogu budućeg oca i supruga.

Sa druge strane, devojčice su privržene očevima i kroz njihov odnos se formira stav o svetu suprotnog pola. One često nose status mezimice i pomoć od oca traže u rešavanju problema. Bliskost sa ocem kod devojčica stvara osećaj sigurnosti.

Iako su vekovima bili nemi posmatrači, u savremenom dobu očevi su velika podrška svojim suprugama. Uključuju se u proces vaspitanja i kada se dete rodi postaju svesni svoje uloge. Današnje tate su posvećene svojoj deci, spremne su da se edukuju i budu aktivne u vaspitanju, da se emotivno daju, a ne samo da budu fizički prisutni.

Očevi mogu biti podjednako dobri u vaspitanju dece kao i majke. Oni mogu biti veći autortitet. Preuzimanjem uloge oca i sami muškarci sazrevaju. Pružanje očeve ljubavi dete čini srećnom osobom.

Pozovite nas i dodatno se informišite o svemu. Naše ljubazno osoblje Vam stoji na raspolaganju.