Ultra all inclusive paket:

Ultra all inclusive paket:

Rad u manjim grupama

U malim grupama rad je produktivniji i pozitivno se odražava na celokupan razvoj deteta. Deca u grupi su istog uzrasta i to je veoma važno za brzinu napredovanja. Formiranjem malih grupa smanjuje se mogućnost ometanja, manja je buka, konflikti među decom u grupi su svedeni na minimum. Vaspitač može kontinuirano pratiti napredak svakog pojedinačnog deteta. Individualan pristupom omogućava se svakom detetu optimalan napredak.

Celodnevni boravak

Ovaj oblik boravka dece u našoj ustanovi i programima koji obuhvataju ceo dan može imati mnoge prednosti i važne aspekte:

 • Socijalni razvoj;
 • Učenje deljenja i saradnje;
 • Razvoj emocionalne inteligencije;
 • Struktura i rutina;
 • Učenje i obrazovanje;
 • Fizička aktivnost;
 • Igranje i kreativnost.

Pružamo sigurno i stimulativno okruženje tokom celog dana. Vaše dete će biti okruženo posvećenim osobljem i raznovrsnim aktivnostima koje podstiču kreativnost, učenje i igru.

Ishrana

Podržavamo zdrav način ishrane koji doprinosi optimalnom fizičkom i kognitivnom razvoju vašeg deteta. Ishrana je planirana i pripremljena u našoj centralnoj kuhinji sa posebnom pažnjom na variranje i kvalitet namirnica. Nudimo četiri obroka u toku dana kako bi se osiguralo da vaše dete dobije sve neophodne hranljive materije za zdrav i balansiran razvoj.

 • Doručak: Obrok koji počinje hranom koja je bogata energijom i vitaminima. Deca će uživati u raznovrsnim opcijama koje uključuju žitarice, mleko, voće i druge.
 • Užina: Lakši obrok koji je dizajniran da dopuni energiju i hranljive materije. Predloženi sadržaj uključuje sveže voće, zdrave seme i lake zakuske.
 • Ručak: Glavni obrok dana koji je bogat izvorom proteina, vitamina i minerala. Posebna pažnja se posvećuje variranju jelovnika i uključivanju različitih tipova namirnica.
 • Druga užina: Obrok koji doprinosi energiji i podržava aktivnosti tokom dugog dela dana. U ovoj uzini nude se laki sastojci koji doprinose kvalitetnoj promeni u decinoj ishrani.

Specijalni zahtevi za ishranu:
Priznajemo značaj raznovrsnosti i potrebe za individualnim pristupom. U slučaju da vaše dete ima alergije ili posebne dijetalne zahteve, naša centralna kuhinja ima sposobnost da pripremi poseban obrok koji će odgovarati potrebama vašeg deteta. Vaša briga za zdravlje i dobrobit vašeg deteta je i naša briga.


ŠKOLICA SPORTA
Školica sporta za decu je program koji pruža mnoge koristi u razvoju fizičkih, psiholoških i socijalnih aspekata detetovog razvoja. Evo kako školica sporta može doprineti razvoju dece:

 • - Fizički razvoj;
 • - Zdrave navike;
 • - Komunikacija i saradnja;
 • - Razvoj motoričkih sposobnosti;
 • - Koncentracija i pažnja;
 • - Samopouzdanje;
 • - Prave vrednosti;
 • - Emocionalna regulacija;
 • - Zabava i radost;
 • - Timska duhovnost i pripadnost
Motorički razvoj je uvek u prvom planu i posvećuje mu se najviše pažnje u onom periodu razvoja dok dete još uvek nije naučilo da hoda. Kroz sportske igre i vežbe, deca će naučiti značaj timskog rada, zdravog načina života i samopouzdanja.

GRUPNA RADIONICA SA LOGOPEDOM
Radionica sa logopedom je program koji je dizajniran da potpomogne pravilan razvoj govora i da razviju bolje jezičke veštine i komunikacione sposobnosti. Evo kako radionica sa logopedom može biti korisna:

 • - Razvoj jezičkih veština;
 • - Izgovor i artikulacija;
 • - Jezička kompetencija;
 • - Komunikacione veštine;
 • - Socijalna komunikacija;
 • - Samopouzdanje;
 • - Individualni pristup;
 • - Igre i zabava;
 • - Rano otkrivanje problema.
INDIVIDUALNI ČASOVI SA LOGOPEDOM
Logoped je stručnjak za oblast komunikacije, govora i jezika. Njihova uloga je da pomogne kada postoji probleme sa izgovorom, artikulacijom, razumevanjem jezika, gramatikom i drugim aspektima komunikacije. Logopedi izrađuju personalizovan plan rada sa detetom kako bi im pomogao da razviju bolje komunikacione veštine i prevaziđu izazove u govoru i jeziku.

 • - Početna procena:
  Tokom ove procene, logoped će razgovarati s detetom i sprovesti testiranje koje će identifikovati specifične izazove u komunikaciji, govoru ili jeziku.
 • - Personalizovani plan terapije:
  Na osnovu rezultata početne procene, logoped će izraditi personalizovani plan terapije koji će se prilagoditi vašim potrebama i ciljevima. Plan će obuhvatiti broj časova i predložene metode terapije on može biti u rasponu od jednog do pet časova nedeljno.
 • - Individualni časovi:
  Individualni časovi će se održavati prema dogovorenom rasporedu. Svaki čas će trajati određeno vreme u trajanju od 45 minuta.
 • - Rad na specifičnim veštinama:
  Tokom časova, logoped će raditi s detetom na razvoju specifičnih veština kao što su izgovor, artikulacija, razumevanje jezika, gramatika ili druge komunikacione veštine.
 • - Kontinuirana testiranja i procena:
  Tokom terapije, logoped će redovno testirati vaš napredak i prilagođavati plan rada prema potrebama. Broj časova će zavisiti od napretka koji se postiže.
ŠKOLICA FOLKLORA
Školice folklora ima značajnu ulogu u razvoju dece predškolskog uzrasta na različitim nivoima. Evo nekih načina na koje školica folklora može podstići decu:

 • - Kulturno nasleđe;
 • - Kreativnost;
 • - Timski duh i saradnja;
 • - Muzika i ritam;
 • - Istraživanje;
 • - Poštovanje različitosti;
 • - Upoznavanje sa kulturnom baštinom kroz igru i ples.
Napomena:
Postoji mogućnost da se aktuelna školica zameni drugom kao osveženje i novina u dnevnoj rutin vaše dece. Ovo im pruža šansu da istražuju nove interesantne aktivnosti i iskuse različite aspekte učenja i zabave.

MUZIČKA RADIONICA
Muzičke radionice za decu predškolskog uzrasta imaju izuzetan značaj u razvoju različitih aspekata dečjeg razvoja. One pružaju mnogobrojne koristi koje doprinose celokupnom rastu i napretku deteta. Evo nekih značajnih aspekata:

 • - Razvoj motoričkih sposobnosti;
 • - Razvoj jezika i komunikacije;
 • - Kognitivni razvoj;
 • - Emocionalni razvoj;
 • - Socijalni razvoj;
 • - Kreativnost;
 • - Ritam i koordinacija;
 • - Pozitivan uticaj na učenje u opštem smislu;
 • - Priprema za školu;
 • - Radost i zabava.
Napomena:
Postoji mogućnost da se aktuelna školica zameni drugom kao osveženje i novina u dnevnoj rutin vaše dece. Ovo im pruža šansu da istražuju nove interesantne aktivnosti i iskuse različite aspekte učenja i zabave.

ŠKOLICA ŠAHA
Školica šaha za decu ima značajan uticaj na razvoj različitih veština i aspekata njihovog rasta. Evo kako školica šaha može doprineti razvoju dece:
 • - Kognitivni razvoj;
 • - Logičko razmisli;
 • - Rešavanje problema;
 • - Strpljenje i koncentracija;
 • - Socijalne veštine;
 • - Razvoj vizuelno-prostornih veština;
 • - Samopouzdanje;
 • - Razvijamo logičko razmišljanje i strategijske veštine.
Napomena:
Postoji mogućnost da se aktuelna školica zameni drugom kao osveženje i novina u dnevnoj rutin vaše dece. Ovo im pruža šansu da istražuju nove interesantne aktivnosti i iskuse različite aspekte učenja i zabave.

Engleski jezik

Školica engleskog jezika za decu predstavlja izuzetan način za učenje stranog jezika u ranom uzrastu. Evo kako školica engleskog može doprineti razvoju dece:

 • Rani početak učenja jezika;
 • Akcent na izgovoru;
 • Brze prevazilaženje jezičkih prepreka;
 • Kognitivni razvoj;
 • Kulturna otvorenost;
 • Samopouzdanje;
 • Jezičke veštine;
 • Komunikacija;
 • Bolje obrazovanje;
 • Rani početak učenja engleskog jezika za budućnost.

Grupni čas sa fizioterapeutom

Grupni časevi sa fizioterapeutom za decu predškolskog uzrasta imaju značajan uticaj na fizički, motorički i opšti razvoj dece. Evo kako oni mogu biti korisni:

 • Razvoj motoričkih veština;
 • Socijalni razvoj;
 • Razvoj ravnoteže i koordinacije;
 • Podrška razvoju mišića i kosturlja;
 • Učenje kroz modelovanje;
 • Prevencija budućih problema;
 • Učenje odgovornosti;
 • Samopouzdanje;
 • Funkcionalni razvoj.

Individualni časovi sa fizioterapeutom

 • - Početna procena i plan terapije:
  Prvi korak je početna procena vašeg stanja od strane iskusnog fizioterapeuta. Na osnovu rezultata procene, izradiće se personalizovani plan rada i ciljevima.
 • - Individualni fizioterapijski časovi:
  Individualni časovi fizioterapije će se održavati prema dogovorenom rasporedu i trajaće 45 minuta, u zavisnosti od potreba i fizičkog stanja. Broj časoa zavisi od stanja deteta i ide u rasponu od jednog do pet puta u toku nedelje.
 • - Rad i postavljen cilj:
  Tokom časova, fizioterapeut će raditi s vama na razvoju specifičnih fizičkih veština, poboljšanju pokretljivosti, smanjenju bola, rehabilitaciji posle povreda ili operacija i slično.
 • - Kontinuirano pratenje napretka:
  Tokom realizacije plana, fizioterapeut će redovno pratiti napredak. Sa roditeljima će razgovarati i uputiti na tok i napredak.

Školica plivanja

Školica plivanja za decu predstavlja vrlo značajan program koji ima brojne prednosti za razvoj deteta. Evo kako školica plivanja može doprineti razvoju dece:

 • Osnove bezbednosti u vodi;
 • Fizički razvoj;
 • Kardiovaskularni fitnes;
 • Kognitivni razvoj;
 • Samopouzdanje;
 • Koncentracija i pažnja;
 • Relaksacija i smanjenje stresa;
 • Socijalni aspekti;
 • Zabava i uživanje.

Medicinski tretmani u slanoj sobi

Boravak u slanoj sobi je usluga dizajnirana da obezbedi optimalan razvoj i zdravstveno blagostanje vašeg deteta. Tretman traje deset dana, zatim sledi pauza od deset dana i zatim sledi novi cuklus tretmana. Terapijske sesije su u intervalima od 20 do 30 minuta, u zavisnosti od uzrasta i preporuke pedijatra i realizuju se od oktobra do juna meseca.

 • Boravak u sobi: Deca će imati privilegiju da borave u specijalno prilagođenoj sobi, koja je obogaćena slanom sredinom. Soba je dizajnirana da obezbedi optimalanu klimu za detetovu dobrobit.
 • Terapijske sesije: Unutar slane sobe, vaše dete će biti podvrgnuto terapijskim sesijama pod nadzorom vaspitača. Terapije će biti prilagođene uzrastu i potrebama vašeg deteta, a trajanje sesija će varirati između 20 i 30 minuta.
 • Obaveštenje za roditelje: Nakon svakog ciklusa tretmana, dobićete obaveštenje o završenoj sesiji tretmna vašeg deteta,ali i obaveštenje o početku nove.
 • Uloga slane sobe : Soba je opremljena specijalnim halogenatorom koji rasprskuje medicinsku sol u vazduhu. Ovaj terapijski metod je efikasan i bezbolan. Opremljena je igračaka koje su dizanirane tako da se deca igraju medicinskom solju prave zamke, kule ili igraju se solju.
 • Terapijski efekti: Medicinska so, kada se udiše, može imati blagotvoran uticaj na respiratornom sistem i kožu. Ova terapija se često koristi za lečenje astme, bronhitisa, alergija i dermatoloških problema.

Izleti i obilasci

Izleti i edukativne posete institucijama imaju značajan uticaj na razvoj i obrazovanje dece predškolskog uzrasta. Ovakve aktivnosti imaju mnoge koristi i značajne aspekte za decu:

 • Razvoj interesovanja;
 • Proširivanje znanja;
 • Stimulisanje motoričkih veština;
 • Učenje kroz iskustvo;
 • Razvijanje opažanja i sposobnosti analize;
 • Socijalna interakcija;
 • Učenje o društvu i zajednici;
 • Stvaranje lepih uspomena;
 • Podstičući doprinos;
 • Priprema za buduće obrazovanje;

Noćenja

Noćenja je unapred osmišljenom temom za decu predškolskog uzrasta mogu biti izuzetno zabavna i edukativna iskustva. Ovakve aktivnosti ponudiće deci nove izazove, interesantne aktivnosti i pozitivno druženje. Evo nekih aspekata značajnih za ova iskustva:

 • Specifičan fokus;
 • i pozitivno odnošenje;
 • Timski duh;
 • Socijalna interakcija;
 • Kreativnost;
 • Uzbudljivo iskustvo;
 • Učenje kroz zabavu;
 • Razvijanje odgovornosti;
 • Stvaranje lepih uspomena.

Vikendovanje

Vikendovanje za decu u vrtiću predstavlja specijalni program koji se odvija subotom, pri čemu deca provode dodatni vreme u okruženju vrtića. Ovaj program obično se dizajnira kako bi kombinovao zabavne i edukativne aktivnosti, podržavajući razvoj dece na različitim nivoima, uključuje igre na otvorenom, umetničke radionice, aktivnosti u prirodi, sportske igre, i druženje sa vršnjacima. Takođe utiče i podstiče različite aspekte razvoja:

 • Socijalni razvoj;
 • Fizički razvoj;
 • Kreativnost i umetnost
 • Intelektualni razvoj;
 • Ekološka svest;
 • Samostalnost.

Nazovite nas i dodatno se informišite o svemu. Naše ljubazno osoblje Vam stoji na raspolaganju.