Uticaj moderne tehnologije na razvoj dece

Uticaj moderne tehnologije na razvoj dece

Moderna tehnologija doživela je ekspanzivni razvoj početkom 21. veka. Njen ubrzan razvoj zahvatio je sve sfere i slojeve društva. Ljudi su se sa morednom tehnologijom srodili i ne bi mogli da zamisle život bez nje. Postala je osnovni izvor informacija i komunikacije sa drugim ljudima i svetom uopšte. Često nismo ni svesni koliko nam je modrena tehnologija promenila život i ponašanje, pa ni koliko njen uticaj može biti loš za najmlađe.

Uticaj moderne tehnologije na razvoj dece

Među istraživačima preovlađuje mišljenje da postoji značajna razlika među decom koja su odrasla bez moderne tehnologije i one koja je koriste od najranijeg detinjstva. Razne studije koje su se bavile ovom temom pokazale su da prekomerno i nekontrolisano korišćenje multimedijalnih sadržaja može loše uticati na dečiji razvoj. Ako deca previše vremena provode gledajući televiziju ili koristeći telefone i kompjutere, kao posledica može se javiti socijalna izolacija, nasilnost u igri, slabljenje pažnje ili smanjenje kreativnosti.

Moderna tehnologija može imati i pozitivne i negativne strane. Deca rođena u vremenu moderne tehnologije moraju je prihvatiti kao sastavni deo života. Ako se internet koristi u edukativne svrhe i ako se njegova upotreba kontroliše i ograničava vremenski, to može čak i pospešiti razvoj deteta.

Preporuka za roditelje je da detetu do druge godine života ne dozvole da svoje vreme provodi ispred ekrana, a razlog tome je činjenica da njihov mozak nije dovoljno razvijen da bi mogao neometano da prati brzu smenu slika na ekranu, što može dovesti do poremećaja pažnje i lošeg sna.

Dete ne možete u potpunosti zaštititi od moderne tehnologije i njenog uticaja, ali možete odlagati prvi kontakt sa njom sve dok dete ne postane dovoljno zrelo da bi se njome služilo. Kod dece treba razvijati svest o tome da moderna tehnologija treba da nam bude od koristi i da treba da nam olakšava svakodnevni život, i da ne treba da joj robujemo.

Pozovite nas i dodatno se informišite o svemu. Naše ljubazno osoblje Vam stoji na raspolaganju.