Zdravstvena i vaspitna uloga predškolskog vaspitanja

Zdravstvena i vaspitna uloga predškolskog vaspitanja

U predškolskim ustanovama veliki značaj se pridaje fizičkom vaspitanju, zato što fizičko vaspitanje ima specifične zadatke kada je u pitanju razvoj dece ranog uzrasta.

Zdravstvena i vaspitna uloga predškolskog vaspitanja

U te zadatke spada: podsticanje razvoja čula i motorike, razvijanje osnovnih navika lične higijene, razvijanje osnovnih oblika komunikacije deteta sa sredinom u kojoj živi itd. „Higijena je veoma bitna za zdrav organizam dece i ona podrazumeva čistoću sredine u kojoj deca žive, kao i održavanje čistoće tela i odeće.

Prostorije moraju da budu snabdevene dovoljnom količinom vazduha. Pored redovnog provetravanja prostorija u kojima deca žive, neophodno je da deca borave i na otvorenom prostoru u dvorištu“ (Kamenov, 2001: 17). I zdrava hrana je neophodan uslov za fizički zdrav organizam dece. Ishranom deca nadoknađuju utrošenu energiju a količina hranljivih materija koju deca unose putem ishrane utvrđena je specijalnim normama.

Aktivnost je takođe potrebna za pravilan razvoj deteta. Postoje slobodne i obavezne aktivnosti. Trajanje aktivnosti zavisi od uzrasta deteta, zato što se pažnja kod dece od 2 do 3 godine može održati svega 10 do 15 minuta, a kod dece od 5 do 6 godine pažnja se održava od 25 do 30 minuta. U sastavni deo aktivnosti spada i planiranje odmora koji takođe zavisi od uzrasta deteta. Svakog jutra prilikom dolaska dece u predškolsku ustanovu medicinska sestra vrši kontrolu dečijeg zdravlja.

Deca koja su teže prehlađena vraćaju se kućama da ih roditelji neguju. Pored ovog svakodnevnog pregleda postoje i sistematski pregledi koji prate fizički razvoj dece. Igra, manuelni radovi i fizičke vežbe su osnovna sredstva fizičkog vaspitanja u ovom periodu. Igra je značajna zato što omogućava kretanje.

Manuelni radovi (crtanje, modelovanje...) su značajni za razvijanje pokretljivosti ruke, dok su fizičke vežbe usmerene na formiranje telesnog razvitka organizma a najznačajnije su vežbe trčanja, vežbe hodanja, vežbe puzanja. U predškolskom periodu fizičko vaspitanje je vaspitni proces koji doprinosi celovitom razvitku mladog ljudskog bića, na taj način što ostvaruju svoje specifične zadatke.

Pozovite nas i dodatno se informišite o svemu. Naše ljubazno osoblje Vam stoji na raspolaganju.